Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVADESA PER AL PROJECTE “IMPULS JOVE”

Darrera actualització: 20 de juliol del 2023

1.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Titular: CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS DEL PRINCIPAT D’ANDORRA (CCIS)

Domicili Social: Carrer Prat de la Creu,8, baixos, AD500 Andorra la Vella

NRT: D-800126-A

Telèfon: +376 809292

Correu electrònic:  ccis@andorra.ad

Delegat de Protecció de Dades (DPD):  dpd@ccis.ad

2.- FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS, BASES LEGITIMADORES I CATEGORIES DE DADES PERSONALS TRACTADES

Amb quines finalitats tractem les seves dades personals?

La CCIS, tractarà les seves dades personals, de manera manual i/o automatitzada, per les següents finalitats especifiques:

  • Gestionar les seva participació voluntària en la iniciativa “Impuls Jove”), mitjançant la qual els joves del Principat d’Andorra amb edats compreses entre els 16 i els 25 anys podran cercar llocs de treball oferts per empreses privades i/o entitats públiques que estiguin relacionades amb els seus estudis durant els períodes vacacionals escolars o universitaris (treballs temporals).
  • Fer un seguiment del talent nacional que pugui ser d’interès per a futurs projectes dels quals la CCIS pugui ser promotora, ambaixadora o dur a terme un rol anàleg.
  • Fer enquestes de satisfacció per al bon funcionament del servei

Atenent a les finalitats anteriorment mencionades, la CCIS tractarà les següents categories de dades personals:

  • Dades identificatives: nom, cognom, adreça postal, adreça de correu electrònic, codi postal, número de cens i telèfon.
  • Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions, historial acadèmic, experiència professional, pertinença a col·legis o associacions acadèmiques o professionals, carnet de conduir i idiomes.

L’interessat garanteix en tot moment que les dades personals que aporti són verdaders, exactes i actualitzades, essent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

En aquells supòsits que l’interessat faciliti dades de tercers, manifesta disposar del consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta Política de Privacitat, eximint a la CCIS de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

No obstant això, la CCIS podrà dur a terme les verificacions que consideri adients per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin de conformitat amb la normativa de protecció de dades personals vigent en cada moment.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació per part de la CCIS per a dur a terme el tractament de les dades personals és el consentiment de l’interessat que remet les seves dades, que pot retirar en qualsevol moment. No obstant això, la retirada del seu consentiment no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Igualment, es podran utilitzar les dades personals de l’interessat per al compliment de les diferents obligacions legals de la CCIS.

Quant temps guardem les seves dades?

La CCIS conservarà les seves dades personals fins que no es revoqui el consentiment atorgat. Posteriorment, en aquells casos en els quals sigui necessari, les seves dades personals i informació quedaran bloquejades durant els terminis legalment establerts.

3.- CATEGORIES DE DESTINATARIS, INCLOSOS ELS PRESTADORS DE SERVEIS, I TRANSFERÈNCIES A TERCERS PAÏSOS O ORGANITZACIONS INTERNACIONALS (TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS)

3.1.- En cas que, per a aconseguir les finalitats anteriorment mencionades, sigui necessari, les seves dades personals podran comunicar-se a les següents categories de destinataris:

  1. a) Proveïdors de serveis de la CCIS que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat de què es tracti, el que realitzaran segons les instruccions de la CCIS i de conformitat amb aquesta política de privacitat i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi aquesta entitat; i,
  2. b) Tercers que no tinguin relació amb la CCIS, si la CCIS identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per a: (1) complir qualsevol llei, regulació, procediment legal o requeriment governamental amb força executiva aplicable; (2) i/o detectar, prevenir o abordar d’altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics.

3.2.- En cas de comptar amb el seu consentiment, la CCIS compartirà les seves dades personals amb la Fundació Privada del Sector Públic Andorra Recerca i Innovació, amb la finalitat que aquesta fundació pugui fer un seguiment del talent nacional que pugui ser interessant per a futurs projectes dels quals aquesta pugui ser promotora, ambaixadora o dur a terme un rol anàleg.

3.3.- La CCIS no realitza transferències internacionales de dades personals.

4.- DRETS EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES PERSONALS

En compliment de la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals, i els reglaments que la desenvolupen, la CCIS l’informa que, per exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició de les seves dades personals, reconeguts a la referida normativa, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita a l’adreça de correu electrònic dpd@ccis.ad.

Així mateix, vostè pot obtenir informació addicional sobre els seus drets dirigint-se a una autoritat de control en matèria de protecció de dades, és a dir principalment l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.

5.- SEGURETAT

La CCIS té el ferm compromís amb la protecció de les dades personals i la privacitat dels usuaris, per la qual cosa, per a protegir les diferents tipologies de dades reflectides en aquesta política de privacitat durà a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per a evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

6.- CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta Política de Privacitat està subjecta a modificacions periòdiques de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment. Per l’anterior, li recomanem que consulti periòdicament aquesta Política de Privacitat.

 

Darrera actualització: 20 de juliol del 2023